Glow

Glow blev startet i efteråret 2003. Foreningen har siden juni 2004 arrangeret koncerter med kristne artister rundt i hele Danmark, og stod bag Glow Festival, som blev afviklet fra 2004 til 2008.

I 2009 lancerede foreningen Glow Booking som et tilbud om sparring og booking til andre kristne arbejdsgrene og organisationer.

Kirk Franklin den 4. september 2007

Kirk Franklin den 4. september 2007

Fra 2010 har Glow overtaget salget af musik ved Indre Missions større arrangementer. Foreningen relancerer desuden glow.dk som en helt ny hjemmeside, med relevant information og seneste nyt om kristne musikudgivelser, artister og koncerter.

Foreningen har i den forbindelse ændret navn fra Glow Concerts til Glow for at synliggøre at foreningens arbejde i dag er mere end koncertaktivitet.

Glows arbejder fordeler sig fremover over 4 forskellige arbejdsgrene: Koncertarrangør (Glow Concerts), booking (Glow Booking), musikportal (glow.dk) og musiksalg.

Hvem står bag

Glow er en del af det landsdækkende arbejde i Indre Missions Ungdom (IMU).

IMUForeningen ledes af en bestyrelse, der består af op til 10 personer hvoraf IMU og Refleks Musik hver udpeger et bestyrelsesmedlem. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsen, som er selvsupplerende.

Du kan se vores vedtægter her.